logo


O pracowni

      Pracownia świadczy usługi w zakresie badań i orzecznistwa psychologicznego kierowców w tym kierowców zawodowych, instruktorów prawa jazdy, kierowców pojazdów uprzywilejowanych, osób ubiegających się o ponowne przyznanie prawa jazdy, skierowanych przez policję, kierowców wszystki kategorii.

      W ofercie pracowni znajdują się badania z zakresu psychologii pracy w tym operatorów sprzętu budowlanego, wózków widłowych, operatorów żurawi, suwnic i innego sprzętu.

      Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychologicznych, który umożliwia prowadzenie badań według aktualnych standardów. Pracownia dysponuje salą do badań grupowych, reakcji na olśnienie, salą badań aparaturowych oraz bogatym zapleczem diagnostycznym. Zapewnia rzetelne przeprowadzenie badań.

      Pracownia posiada wszelkie wymagane zezwolenia konieczne do prowadzenia badań psychotechnicznych i wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

      Ponadto oferujemy także poradnictwo psychologiczne.

Mapa dojazdu

mapka dojazdu